CAPITANIA MARÍTIMA


ADREÇA Plaça dels Carros, 2
MUNICIPI Tarragona
COMARCA Tarragonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 3226402CF5532E0001BU
TITULARITAT Ministerio de Fomento
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1900
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 2.782 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 7eT Sistema d'Equipaments de titularitat pública d'altres administracions
USOS ACTUALS Magatzem

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS En el mateix immoble hi ha ubicada la Unidad de Carreteras del Estado a Tarragona que també depèn del Ministerio de Fomento.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!