PARCEL·LA A ZONA SUD MAS VENTOSA


ADREÇA
MUNICIPI Tarragona
COMARCA Tarragonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 3240903CF6534A0001BJ
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 1.297 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D1 Desenvolupament residencial
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Es troba dins de la protecció transversal II i dins l'àmbit del sector urbanitzable PPU-01 Avinguda d'Andorra. En venda prevista a l'Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED): https://goo.gl/P6YG2B

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!