COM FUNCIONA?

Aquest Inventari s'estructura com un catàleg del patrimoni en línia que permet múltiples maneres de navegació i de consulta.

Una és a través del mapa principal. Una altra a partir de les etiquetes agrupades per comarques, municipis, usos actuals o usos proposats.

També es poden realitzar consultes més específiques a través del quadre de text de cerca que podeu trobar a dalt a la dreta de la pantalla.

Cada bé immoble té la seva pròpia fitxa on hi figura tota la informació pública disponible, que hem considerat més rellevant, extreta tant de la Sede Electrónica del Catastro com del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) i de Google Maps.