CASERNA DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Carretera de Camprodon, 33
MUNICIPI Sant Joan de les Abadesses
COMARCA Ripollès
REFERÈNCIA CADASTRAL 1563213DG4716S0001ZZ
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1989
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.146 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Zona d'eixample urbà en illa tancada (7.2)
USOS ACTUALS Residencial, en desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Edifici tancat i en desús, actualment en venda per GIESE. 
L'Ajuntament ho reclama per habitatge de protecció oficial

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!