SOLAR SEGURETAT SOCIAL


  

ADREÇA Carrer Segovia, s/n
MUNICIPI Girona
COMARCA Gironès
REFERÈNCIA CADASTRAL 4568603DG8446H0001GR
TITULARITAT Tesorería General de la Seguridad Social
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ
SUPERFÍCIE SÒL 1.769 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Equipament administratiu (E.a)
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Solar al costat de l'AEAT 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!