PARCEL·LA 4B DE L'ARE DE LA REMUNTA


ADREÇA Avinguda de Josep Tarradellas, 274
MUNICIPI L'Hospitalet de Llobregat
COMARCA Barcelonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 4295805DF2749E0001JW 
TITULARITAT Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 1.335 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 18 Ordenació en volumetria específica
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Co-titular amb una participació del 35%. Dins l'àmbit de l'Àrea Residencial Estratègica de La Remunta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!