HABITATGES DE L'INVIED


ADREÇA Avinguda Batlle Altisent, 25
MUNICIPI Tremp
COMARCA Pallars Jussà
REFERÈNCIA CADASTRAL 6403307CG2760S0001XJ 
TITULARITAT Ministerio de Defensa
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1991
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 576 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 2a Edificació plurifamiliar entre mitgeres: alineada a vial (200m²)
USOS ACTUALS Residencial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Edifici amb divisió horitzontal. En venda directa a l'Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). També en venda directa habitatges amb referència cadastral 6403307CG2760S0012UW, 6403307CG2760S0028BG, 6403307CG2760S0029ZH.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!