SOLAR DE LA POLICIA NACIONAL


ADREÇA Carrer de la Marina, 372
MUNICIPI Barcelona
COMARCA Barcelonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 0647204DF3804H0000PD
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 1.786 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 4-6b Parcs i jardins sobre sistemes de serveis tècnics
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!