COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL


ADREÇA Plaça d'Espanya, 1
MUNICIPI Barcelona
COMARCA Barcelonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 9009508DF2890G0001WU
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA A confirmar
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 1.270 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 7a Equipaments comunitaris i dotacions
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS L’edifici actual no consta al cadastre. Comparteix immoble amb Mosso d'Esquadra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!