COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL


ADREÇA Carrer de la Verge de Loreto, 51
MUNICIPI Lloret de Mar
COMARCA Selva
REFERÈNCIA CADASTRAL 7067408DG8176N0002SP
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1973
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 962 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 1.4A Equipaments administratius
USOS ACTUALS Públic

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Edifici amb divisió horitzontal. Altres referències cadastrals: 7067408DG8176N0003DA, 7067408DG8176N0004FS i 7067408DG8176N0001AO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!