ANTIGA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL


ADREÇA Carrer Pla de Carbonell, 24
MUNICIPI Lloret de Mar
COMARCA Selva
REFERÈNCIA CADASTRAL 6966302DG8166N0001QT
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1960
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 382 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 2.2A Densificació urbana (subzona a)
USOS ACTUALS Residencial, en desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!