ANTIC QUARTER GASPAR DE PORTOLÀ


ADREÇA Avinguda deth Pas d'Arró, s/n
MUNICIPI Vielha é Mijaran
COMARCA Val d'Aran
REFERÈNCIA CADASTRAL 9801302CH1390S0001BS
TITULARITAT Dirección General del Patrimonio del Estado
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 3.025 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA REV-PP Zona Residencial de Volumetria Específica en Pla Parcial
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Dins l'àmbit del sector urbanitzable delimitat PP-3-VIELHA Sector PP-3 Casernes Militars de Vielha. En venda dins el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Els terrenys de l'antic quarter també inclouen la parcel·la amb referència cadastral 9801301CH1390S0001AS que està qualificada com a Sistema d'Equipaments i Dotacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!