CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL


ADREÇA Carrer de la Riera Ginjolers, 194
MUNICIPI Roses
COMARCA Alt Empordà
REFERÈNCIA CADASTRAL 5295509EG1759N0001IA
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 3.936 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D6 Sistema d'equipaments comunitaris. Ús administratiu 
USOS ACTUALS Residencial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS L'edifici actual no consta al cadastre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!