CASERNA DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Carrer de Monturull, 43
MUNICIPI La Seu d'Urgell
COMARCA Alt Urgell
REFERÈNCIA CADASTRAL 3312910CG7931S0001XM
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1975
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 9.936 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 5b Edificació plurifamiliar amb volumetria específica
USOS ACTUALS Residencial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Dins l'àmbit del PERI-4 Sector Residència Guàrdia Civil

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!