RESIDÈNCIA DE LA GUARDIA CIVIL


ADREÇA Avinguda de Joan Maragall, 1
MUNICIPI Tossa de Mar
COMARCA Selva
REFERÈNCIA CADASTRAL 4494206DG9149S0001RX
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1975
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 2.500 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA M1 Transformació
USOS ACTUALS Aparcament

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Els apartaments formen part de l'antiga Caserna. Dins l'àmbit del sector PMU Aavinguda Joan Maragall.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!