SOLAR PROPIETAT DE LA DGPEADREÇA Carrer Font del Moro, 16
MUNICIPI Portbou
COMARCA Alt Empordà
REFERÈNCIA CADASTRAL 3373408EG1937S0001LP
TITULARITAT Dirección General del Patrimonio del Estado
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 164 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA SX2 Sistema viari: altre viari en sòl urbà
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Inclosa a l'"Inventario General de Bienes y Derechos del Estado". Adquirida per segregació del Ministerio de Fomento el 22 d'abril de 2014. Actualment en subhasta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!