CASERNA DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Passatge de la Font dels Frares, 1
MUNICIPI Vic
COMARCA Osona
REFERÈNCIA CADASTRAL 8608406DG3480N0001YR
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1992
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 2.503 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 4c25 Illa oberta 25, volumetria consolidada
USOS ACTUALS Residencial, magatzem

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Inclou dues altres referències cadastrals: 8608406DG3480N0002UT, 8608406DG3480N0003IY.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!