ANTIGA OFICINA DE LA SEGURETAT SOCIALADREÇA Avinguda d'Enric Prat de la Riba, 36
MUNICIPI Granollers
COMARCA Vallès Oriental
REFERÈNCIA CADASTRAL 0662019DG4006E0001KI 
TITULARITAT Tesorería General de la Seguridad Social
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1975
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 686 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 1B Zona residencial en illa tancada façana ampla
USOS ACTUALS Comercial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Quatre locals en planta baixa amb referències cadastrals 0662019DG4006E0002LO, 0662019DG4006E0003BP, 0662019DG4006E0004ZA. Dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!