HABITATGES D'ADIF (ANTIGA ESTACIÓ)
ADREÇA Barranc del Molí
MUNICIPI El Pinell de Brai
COMARCA Terra Alta
REFERÈNCIA CADASTRAL 43108A003000640000BX
TITULARITAT ADIF
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 22.310 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA SNU Sòl No Urbanitzable
USOS ACTUALS Agrari, en desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!