CASERNA DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Avinguda de Pau Casals, 22
MUNICIPI L'Escala
COMARCA Alt Empordà
REFERÈNCIA CADASTRAL 9372613DG8997S0001ED
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 1.772 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 3 Edificació entre mitgeres
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS L'edifici existent no consta al Cadastre. En venda dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (GIESE)".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!