SOLAR DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Carrer de Joaquim Sostres, 9
MUNICIPI Sort
COMARCA Pallars Sobirà
REFERÈNCIA CADASTRAL 6074005CG4967S0001ZO
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 1.709 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA III-2 Zona de desenvolupament urbà extensiu 
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Inclou una altra referència cadastral: 6074007CG4967S0001HO. Terrenys cedits per l'Ajuntament de Sort.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!