HABITATGES D'ADIF (ANTIGA ESTACIÓ)ADREÇA Solanes
MUNICIPI Prat de Comte
COMARCA Terra Alta
REFERÈNCIA CADASTRAL 43119A007002050000YB
TITULARITAT ADIF
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 12.947 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA SNU Sòl no urbanitzable
USOS ACTUALS Agrari, en desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS En venda dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!