SERVEIS PROVINCIALS DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT ESPANYOL A TARRAGONA


ADREÇA Plaça Imperial Tarraco, 4
MUNICIPI Tarragona
COMARCA Tarragonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 2636502CF5523F0001FY
TITULARITAT  Dirección General del Patrimonio del Estado
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1965
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 4.310 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 7eT Sistema d'Equipaments de titularitat pública d'altres administracions
USOS ACTUALS Oficines

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Edifici amb divisió horitzontal. Altres referències cadastrals: 2636502CF5523F0002GU, 2636502CF5523F0003HI, 2636502CF5523F0004JO, 2636502CF5523F0005KP

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!