SOLAR PROPIETAT DE LA DGPE


ADREÇA Avinguda Vila de Tossa, 134
MUNICIPI Lloret de Mar
COMARCA Selva
REFERÈNCIA CADASTRAL 8270905DG8187S0001QG
TITULARITAT  Dirección General del Patrimonio del Estado
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 668 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 2.5A Unifamiliar (subzona A)
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Inclou dues altres referències cadastrals: 8270905DG8187S0002WH i 8270905DG8187S0003EJ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!