ANTIGA OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL


ADREÇA Carrer de Roselló, 79
MUNICIPI Mataró
COMARCA Maresme
REFERÈNCIA CADASTRAL 2388109DF5928N0001JS
TITULARITAT Tesorería General de la Seguridad Social
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1968
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 548 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 1c Zona de creixements en fronts de carrer
USOS ACTUALS Comercial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Local en venda dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!