TORRE D'HABITATGES



ADREÇA Via Favència, 5
MUNICIPI Barcelona
COMARCA Barcelonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 0282302DF3808C0001YF
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1974
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 4.100 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 18 Ordenació en volumetria específica
USOS ACTUALS Residencial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS L'edifici té divisió horitzontal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!