SOLAR DE L'ANTIGA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL


ADREÇA Carrer Capità Cortés, 5
MUNICIPI Deltebre
COMARCA Baix Ebre
REFERÈNCIA CADASTRAL 8898103CF0089N0001DR
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL no consta
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ZV Sistema d'espais lliures, parcs i jardins urbans
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS En venda dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (GIESE)".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!