SOLAR A LA PUNTA DEL PODAIRE


ADREÇA Carrer de Roses, s/n
MUNICIPI El Port de la Selva
COMARCA Alt Empordà
REFERÈNCIA CADASTRAL 17149A001004290000LI
TITULARITAT Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE SÒL 3.229 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA d1 Protecció paisatgística
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!