ANTIC PAU-03 LA BOTJOSA-ESTADREÇA Carrer de Ramon Esteve, s/n
MUNICIPI Sallent
COMARCA Bages
REFERÈNCIA CADASTRAL 8592001DG0289S0001IR
TITULARITAT SEPI Desarrollo Empresarial
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ s.d.
SUPERFÍCIE DE SÒL 10.747 m² 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 6c Activitats econòmiques. Regulació específica
USOS ACTUALS En desús

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS Inclou totes les referències de la Finca Cadastral 8492503DG0289S. En venda dins el "Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados por sociedades del Grupo SEPI".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!