CASERNA DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Carrer dels Traginers, 3
MUNICIPI Solsona
COMARCA Solsonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 6604401CG7560S0002IX
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1960
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.404 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Ea  Sistema d'Equipaments. Administratiu
USOS ACTUALS Residencial

USOS PROPOSATS
OBSERVACIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!