CASERNA DE LA GUARDIA CIVILADREÇA Plaça del Pont Romà, 3
MUNICIPI Sant Sadurní d'Anoia
COMARCA Alt Penedès
REFERÈNCIA CADASTRAL 9069703CF9896N0001FD
TITULARITAT Ministerio del Interior
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1950
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.018 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Sistems d'equipaments comunitaris (4) i sistema d'espais lliures (5)
USOS ACTUALS Industrial, en desús

USOS PROPOSATS Reclamat per part de l'Ajuntament per fer habitatges de protecció oficial
OBSERVACIONS Edifici tancat i sense ús, actualment en venda per Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!