ADMINISTRACIÓ DE TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIALADREÇA Passatge de Mercader, 5-7
MUNICIPI Barcelona
COMARCA Barcelonès
REFERÈNCIA CADASTRAL 9829717DF2892H0001QR
TITULARITAT Tesorería General de la Seguridad Social
TINENÇA Propietat
ANY DE CONSTRUCCIÓ 1880
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 374 m²
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Conservació est. urbana i edif. (15)
USOS ACTUALS Residencial, en desús

USOS PROPOSATS

OBSERVACIONS Edifici tancat i sense ús. Està previst el seu enderroc

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Esperem les vostres propostes!